رفتن به محتوای اصلی
شکستگی اربیت کاسه چشم
درمان شکستگی کاسه چشم (اربیت)

درمان شکستگی کاسه چشم (اربیت)

یکی از نواحی مهم در صورت چه از نظر زیبایی و چه از نظر عملکردی کاسه چشم می باشد که به آن اربیت (orbit) گفته می شود. ناحیه کاسه چشم دقیقا مشابه یک کاسه می باشد که از ترکیب چند استخوان صورت شکل گرفته. استخوان های اصلی تشکیل دهنده کاسه…

ادامه مطلب

برگشت به بالا
جستجو