رفتن به محتوای اصلی
تومور غده بزاقی
تومورهای بدخیم غده بزاقی

تومورهای بدخیم غده بزاقی

بیماری های متعددی ممکن است هر یک از این غدد بزاقی را درگیر کند که باعث مراجعه فرد به جراح فک و صورت می شود. این  بیماری ها می تواند شامل کیست، التهاب غددبزاقی، انسداد و سنگ های غدد بزاقی و تومورهای خوش خیم یا تومور بدخیم غده بزاقی باشد.…

ادامه مطلب

برگشت به بالا
جستجو