رفتن به محتوای اصلی
سنگ غده بزاقی
همه چیز در مورد سنگ غده بزاقی

همه چیز در مورد سنگ غده بزاقی

یکی از بیماری های شایع در غدد بزاقی سنگ غده بزاقی می باشد. غدد بزاقی با توجه به اینکه املاح مختلف را در بزاق ترشح می کنند مستعد ایجاد سنگ غده بزاقی هستند. عوامل مختلفی فرد را مستعد سنگ غده بزاقی می کنند. سنگ ممکن است در قسمتهای مختلفی از…

ادامه مطلب

برگشت به بالا
جستجو